Dikkat Güçlendirme Eğitimi
Fiyat Avantajını Kaçırma...

Dikkat, en genel anlamıyla “zihinsel bir faaliyetin odaklaşmasıdır”.
Eğitimin önemli unsurlarından birisi olan dikkat akademik ve sosyal hayatı direkt etkiler. Öğrencilerin başarılı oldukları anlar, hiç şüphesiz dikkatlerini toparlayabildikleri ve sürdürebildikleri anlardır.

Dikkat dağınıklığı günümüzde öğrencilerin ders başarısını ve sınav sonuçlarını düşüren en önemli etkendir.

Dikkat dağınıklığı sebebiyle öğrenciler öğretmenlerini dinlerken sık sık dersten kopar, sınavlarda başarısızlık yaşar ya da sınavlarda en zor soruları doğru cevaplarken basit sorularda hata yapar, ders çalışırken çabuk sıkılır, okuduklarını çabuk unutur. Bu durum, kişinin ömür boyu mahkum olacağı- düzelmeyecek bir durum değildir.
Dikkati kuvvetlendirmek, geliştirmek elimizdedir. Dikkati kuvvetlendirmek, geliştirmek eğitimle gerçekleştirilecek bir başarıdır.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktive Bozukluğu(DEHB)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nöro-psikiyatrik bir bozukluk olup belirtileri küçük yaştan itibaren gözlemlenebilir bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ile dikkat dağınıklığını karıştırmamak gerekir. Örneğin dikkat dağınıklığı olan bireye test uygulandığında o kişinin o an ki motivasyon , yorgunluk vb olaylara göre test sonucu değişiklik gösterebilir, fakat dikkat eksikliğine test uygulandığın da sonuç hiçbir zaman değişmez ortalama olarak aynıdır. Dikkat eksikliği çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde ve yaşlılarda da var olabilen bir bozukluktur. Bir uzmana  başvurulmadığı zaman daha ileriki zamanlara kadar devam edebilir.Bu son derece önemli akademik,sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol açabilen ve olumsuz etkileri olan bir sorundur.

Dehb’in 3 alt tipi vardır bunlar;

  • Dikkat dağınıklığı olup aşırı hiperaktif olma
  • Dikkat dağınıklığı olup hareketsiz olma 
  • Çok hiperaktif ve dürtüsel olup dikkat dağınıklığı olmama durumudur.

Bu her çocukta farklı seviyede gözlemlenebilir. Uzmana başvurulmadığı sürece problemin üstesinden gelebileceğini düşünen birey bunu başaramayınca başka problemlerin doğmasına sebep olabilir. Örneğin ergenlik döneminde davranış problemleri oluşabilir.

Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir?

Okuduğunu anlamada zorluk, basit hatalar yapma, ders çalışmakta zorluk, dinlemekte zorluk, dikkat dağınıklığı ve başarısızlık gibi durumlar en belirgin belirtileridir. Bunlar bireyin hayatındaki işleri zorlaştırır ve yaptığı işten istediği verimi alamamasına  neden olur. Bu durum kişinin psikolojik olarak kendine zarar verip harap olmasına da sebep olmaktadır.

Dikkat Eksikliği Neden Olur?

Beynin frontal lobunda olan bir sorundan kaynaklı işitme ve görme duyularımız da bir eksiklik varsa DEHB durumu yaşama ihtimalimiz yüksektir. Elbette buna çevresel faktörler de etki edebilir. Örneğin kişisel kaygılar, yapılan işin veya çalışılan dersin strese sebep olması yorgunluk v.b

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Ne İyi Gelir?

Psikomotor ve zihin egzersizleri, görsel zihin egzersizleri, dikkat zihin egzersizleri, işitsel zihin egzersizleri, sosyal duygusal zihin egzersizleri DEHB’e iyi gelen etkinliklerdir. İyi beslenme de iyi yönde etkileyen bir durumdur.
Bunun için;
OMEGA3: Hafızayı güçlendirir
Kırmızı Et: İçindeki demir oranı  dikkat eksikliğine iyi gelir ve beyni güçlendirir.
Tahıl: Kan şekeri dengesini dengeleyerek hafızayı güçlendirir.
Yoğurt: Hafızayı güçlendirerek beyni koruyup dikkat eksikliğine iyi gelir.
Ceviz: Ceviz konsantrasyonu güçlendirerek zihne ve dikkat eksikliğine iyi gelir.

Dikkat Eksikliği Tedavisi

Bazı genetik veya çevre kaynaklı olan DEHB bir uzmanla görüşülüp onunla işbirliği çerçevesinde seanslar yürütüldüğü zaman kolaylıkla üstesinden gelinebilen bozukluktur.

Dikkat Güçlendirme Çalışmalarının Öğrencilere Kazandırdıkları

Konsantrasyon ve dikkat yoğunluğu kazanır.                         
Dinleme ve gözlem becerisi kazanır. 
Muhakeme yeteneği kazanır. 
Görsel dikkat gelişimi sağlar. 
Analitik düşünme becerisi kazanır. 
Özgüven oluşturur.
Öğrenme ve algılama sürecinin hızlanır.
Problem çözme tekniğini öğrenir.
Dikkatini devam ettirebilir.
Ayrıntıları, benzerlikleri  fark eder.
Eşleştirebilir, planlama yapabilir.
El-göz koordinasyonu kullanabilir.
Okuduğunu anlama becerisi kazanır. 

Hemen Dikkat Eğitime Başlayın
Eğitim Danışmanı
Merhaba, hangi konuda bilgi almak istersiniz? Size nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp ile yaz.