Dikkati Güçlendirme Eğitiminin Öğrenciye Kazandırdıkları

Dikkati Güçlendirme Eğitiminin Öğrenciye Kazandırdıkları

Dikkati Güçlendirme Eğitiminin Öğrenciye Kazandırdıkları

§  Konsantrasyon ve dikkat yoğunluğu kazanır. 

§  Dinleme ve gözlem becerisi kazanır. 

§  Muhakeme yeteneği kazanır. 

§  Görsel dikkat gelişimi sağlar. 

§  Analitik düşünme becerisi kazanır. 

§  Özgüven oluşturur.

§  Öğrenme ve algılama sürecinin hızlanır.

§  Problem çözme tekniğini öğrenir.

§  Dikkatini devam ettirebilir.

§  Ayrıntıları, benzerlikleri  fark eder.

§  Eşleştirebilir, planlama yapabilir.

§  El-göz koordinayonu kullanabilir.

Hemen Eğitime Başlayın